Nyheter fra Historielaget. 

 

Historielaget avholder ca 5 styremøter i året og er ellers delaktig i sammenhenger hvor det er naturlig at historielaget er med. Det kan være samarbeid med andre lag og foreninger i forhold til arrangementer etc. Det som skjer i historielagets regi som kan ha en viss interesse for medlemmer og andre interesserte så vil vi få med her.

 

26 juni 2011.

I gjennom vinteren har det blitt arbeidet med å få til en avtale mellom museene i Tvedestrand. Historielagets Skolemuseum i Holt og Næs Jernverksmuseum har kommet fram til en avtale som under en markering på skolemuseet søndag 26 juni ble underskrevet av historielaget og jernverksmuseet.

Jernverksmuseet vil nå overta den daglige driften av museet i samarbeid med historielaget. Jernverksmuseet vil også overta noe av vedlikeholdet etc på museet. Historielaget eier museet og det vil vi fortsatt gjøre. Det mest positive med denne avtalen er at åpningstidene vil bli utvidet.

 

 

 

7 juni 2011.

Gave fra Sparebankstiftelsen.

I 1989 gjorde historielaget en stor jobb med restaurering av en gammel mølle på gården Buene i Kvastadkilen. Dette kan det leses om i årboken fra 1990. Dengangen ble det også søkt om midler for restaureringen og det var flere gode bidragsytere. Den jobben som ble gjort dengangen var desverre ikke god nok så mye av det som ble gjort av trearbeid har nå råtnet slik at møllen ikke virker som den skal. Dette ønsket historielaget å gjøre noe med og sendte inn en søknad til DnB Sparebankstiftelsen innen søknadsfristen i februar.

Nå kom den gledelige nyheten at søknaden fra historielaget var positivt innstilt og vi fikk tildelt en gave for restaureringen av mølla.

Vi fikk kr 85.000,- til dette arbeidet - hurra!!!

Det vil nå bli tatt kontakt med fagpersoner som kan gjøre denne jobben og planen er at dette prosjektet skal være ferdig til sommeren 2012.

   

Her mottar grunneier Kari Kvastad og historielagets formann Harald Langmyr gavesjekken fra Banksjef i DnB Nor i Tvedestrand.

 

10 mai 2011.

Historielaget har en periode jobbet med en samarbeidsavtale med Næs Jetrnverksmuseum og Holt Skolemuseum. Denne har nå vært til behandling og ble i dag enstemmig godkjent av kommunestyret. Denne skal nå underskrives av begge parter og avtalen medfører at Næs Jernverksmuseum vil drive mer av aktivitetene på Holt Skolemuseum.

 

 

26 april 2011.

Denne dagen feirer vår store lokalhistoriker og forfatter av et utall lokalhistoriske bøker Øyvind Bjorvatn 80 år. Øyvind har vært synonym med historielaget siden starten i 1962 og fram til i dag, de fleste årene som leder. Vi håper at vi fortsatt kan dra nytte av Øyvinds store kunnskap om vår fjerne og nære lokalhistorie. Fra 1981 og til og med utgaven i 2005 var han redaktør for årboken vår - "Dengang på våre kanter". Øyvind er selvfølgelig ÆRESMEDLEM i historielaget.

I anledning av 80 års jubileet så utgir Bokbyen Forlag en jubileumsbok om Øyvind Bjorvatn. Denne lanseres på dagen kommer i salg i bokbyen og bokhandelen.

 

Historielaget gratulerer så mye med dagen den 26 april.

 

13 april 2011.

Tvedestrand kan denne dagen feire sitt 175 års jubileum. Det var denne datoen i 1836 at Lagtinget sluttet seg til Odelstingets flertall opg dermed kunne loven om utvidete handelrettigheter sanksjoneres av kongen. Det hadde vært en kamp å få dette til og spesielt Risør var imot denne utvidelsen da de mente at det ville føre til Risørs undergang. Nå har vel historien vist noe annet og vi er fremdeles gode naboer med våre venner i Risør.

Tvedestrand kommer til å markere dette jubileet gjennom året med forskjellige arrangementer. Følg med i Tvedestrandsposten. Hvis du ønsker å lære mer om Tvedestrand så kan historielagets årbok fra 1986 sterkt anbefales. Den kan kjøpes fra oss for kr 100,- + porto hvis den skal sendes.

Send en mail til janove@kabeltv.as så kommer boken i posten om noen dager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.yourdomain.com