Historielaget for Dypvåg Holt og Tvedestrand.

 

 

 

 

 

 

 

BARK "OLAV"

A. Bechs Rederi

 

BARK "ELIM"

 

BARK "FORTO"

 

BARK "NORVEGIA"

Reder, Anders Olsen.

Kaptein, B A Olsen, Lyngør

 

 

Mye har skjedd i Tvedestrand og omegn i løpet av de siste 1000 årene. Vi har lagd en liten oversikt som kort forteller om viktige årstall fra vår lokalhistorie:

 

 

1622

Første innbygger i Tvedestrand er registrert i mantallet. navnet var Niels Tvedestrand

1665

Baaseland Vært opprettes. Dette var forløperen til Næs Jernverk og lå midt i dagen golfbane.

1725

Brødrene Hermann og Lars Smith kommer fra Løgstør i Danmark til Tvedestrand. De ble ansatt hos Ulrich Scnell på Baaseland Værk.

1738

Masovnen på Næs bygges. Jernverksdriften flyttes fra Baaseland til Nes.

1739

Den første faste skole i distriktet ble stiftet på Næs Verk.

1799

Det etableres fast skole på Borøya

1802

Andreas Faye født i Drammen dette året. Ble sogneprest og bestyrer av Holt Seminar fram til 1861. 

1806

"Oksefjordens gjensidige assuranseforening" stiftes på Borøya.

1812

Slaget på Lyngør. Najaden senkes i Lyngørsundet av linjeskipet Dictator

1812

Tvedestrands første skole opprettes på Østerkleiv.

1812

Knud Knutsen blir født på Hesthag i Holt. Huset står i dag på museet i Arendal.

1814

Riksforsamlingen på Eidsvoll var representert med tre lokale representanter. Det var Jacob Aall og Thor Reiersen Lilleholt fra Holt og matros Even Thorsen fra Flosta. 

1836

Tvedestrand får kjøpstadsprivilegier. Byen fikk da for første gang: "frihet til å inn- og utføre ved direkte handel på innen- og utenriks steder alle tillatte handelsvarer"

1837

Jernbrua ved Fosstveit kom på plass. Den er støpt på Næs Jernverk og står fortsatt på samme stedet som den ble satt opp.  

1837

Holts første kommunestyremøte avholdes på Næs under ledelse avkommunens første ordfører Jacob Aall. 

1837

Tvedestrands første ordfører, Christian Holm, innsettes.

1838

Tvedestrand får sin første offentlige landpost.

1838

Tvedestrand blir eget tollsted.

1839

Richard Wagner søker ly i Sandvika på Borøy og skriver der deler av operaen "Den Flygende Hollender"

1840

Presten Andreas Faye stifter Holt Maadeholdsselskap. Paragraf 5 i vedtektene heter: "Aldrig give børn under 15 aar brændeviin uden naar det kan tjene til lægemiddel. 

1842

Næs Jernverk fikk egen sparebank. Denne opphørte allerede i 1878.

1845

Dette året var det registrert 91 hus i Tvedestrand

1846

A.M. Feragen begynner som lærer i Holt.

1847

Arbeidet med Telemsarksveien fra Fiane til Åmli startes. veien ble ferdig i 1854.  

1847

Det opparbeides vei til Bakkeskåt. 

1852

Kommunestyret i Dypvåg og Flosta vedtar den 11. august at det: "Høiere almueskole besluttedes oprettet på Borøen".

1852

Tvedestrands Sparebank stiftes. Forløperen til det som i dag er Sparebanken Sør.

1853

Strykejernet bygges. Dagens eldste hus på Kjennsletta.

1856

Tvedestrands første lege, Fredrik Vogt flytter til byen.

1857

Tvedestrands Telegrafstasjon opprettes. Bare to år etter landets første telegraflinje var anlagt.

1857

Veien opp Fjærkleivene var ferdigstilt. Dette var endel av hovedveinettet fra Tvedestrand via Fiane til Arendal. Veianlegget mellom Tvedestrand og Fiane var 4,9 km og kostet dengang kr 101.530,-

1858

Tvedestrands Turnforening stiftes. En av landets eldste turnforeninger. I dag en del av TT&IF.

1861

Tvedestrands Kirke bygges. Feirer sitt 150 års jubileum i 2011 som markeres på forskjellige måter.

1865

Holt Landssogns Brandforsikringsselskab stiftes. Senere har dette endret navn til Holt Brannkasse som igjen fusjonerte inn i Gjensidige i 1988.

1865

Tvedestrands første apotek åpner.

1865

Tvedestrand Dampskipsselskap stiftes. 

1866

Dampbåten "KVIK" settes i rute i Tvedestrandsfjorden.

1867

Tvedestrand skole er ferdig og tas i bruk av forventningsfulle elever. Det er den samme skolen vi fremdeles bruker i påvente av en ny!!!!

1872

Tvedestrandsposten grunnlegges av Arne Garborg. Samtidig ble det startet trykkeri. Begge holdt til i det gamle skolehuset på Østerkleiv.

1874

Tvedestrand Samlag stiftes. Dette var et selskap som hadde eneretten til å handle med spirituosa i en kommune. Nedlagt i 1910. Overskudd ble utbetalt til lokale gode formål. Totalt i de årene samlaget holdt på ble det utbetalt kr 300.000,- som var veldig mye penger dengang. DEt ble også avsatt mye midler til "Legatet for Tvedestrand Bys vel".

1882

RIVAL settes i rutetrafikk i Tvedestrandsfjorden

1884

Tvedestrand skiklubb stiftes.

1891

Tvedestrand handelsstands forening stiftes med Mads Henrik Smith som foreningens første formann.

1893

Dalen Kvegassurance forening stiftes. Dengang kostet det kr 1 å forsikre en ku. Foreningen ble nedlagt i 1988 og restbeholdningen ble utdelt til gode formål i det området foreningen hadde betjent. Det som nå stort sett er Angelsatd krets.

1898

Møkkalasset fyr er ferdigbygd.

1904

Skiklubben FRAM stiftes. Forløperen til Holt Idrettsforening

1908

Aktieselskapet Fostvedt Træsliperi starter opp virksomhet på Fosstveit og driften varer fram til 1970 med noen små avbrudd.   

1923

Kronprins OLAV hopper i Hovedlandsrennet i Songebakken. Han fikk en fin 4. plass i yngste klasse. 

1934

Solfjelds Møbelfabrikk starter og er fremdeles en aktiv bedrift i Tvedestrand.

1936

Tvedestrand Mannskor ble stiftet i forbindelse med byens 100 års jubileum.

1945

I februar og mars dette året ble to britiske foprsyningsfly skutt ned. et over Langang og et ved Hegland. 

1960

Kommunene Holt, Dypvåg og Tvedestrand slås sammen til en storkommune.

1967

Lyngmyr Ungdomsskole er ferdig som ny skole i Tvedestrand. Skolens første styrer (rektor) var Kjell Haugmoen.

1991

Lyngør blir kåret til Europas best bevarte tettsted.

2011

Tvedestrand kan i år feire sin 175 års bursdag.

Nye årstall og kort historikk kommer etterhvert........

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

ortes.