Historielaget for Dypvåg Holt og Tvedestrand.

 


Historielagets formål:


Historielaget for Dypvåg Holt og Tvedestrand har til formål å verne om kulturminner i Tvedestrand kommune, redde muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, og i det heile spre kunnskap om kommunens fortid.

Kontakt oss

Kollåsveien 45

4900 Tvedestrand

908 32 335
       Følg oss for nyheter på Facebook:


         Historielaget for Dypvåg holt og 

         Tvedestrand